سوال مطرح شده : آیا چشم یکی از دریچه های گناه است؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  آیا چشم یکی از دریچه های گناه است؟
توضيحات : 

آیا چشم یکی از دریچه های گناه است؟یکی از مهمترین کانالهای ورودی به علم و تجربه و لذت چشم است تا جایی که گفته اند هفتاد و پنج درصد معلومات انسان از طریق چشم به دست می آید . چشم چون عکاسخانه ای است که هر آنچه با آن مواجه می شود تصویری از آن را ضبط می نماید و این تصویر و نگاه اولیه، مواد و مصالح لازم برای تصورات و تخیلات بعدی را فراهم می سازد . لذا از مهمترین عناصر موثر در تصمیم گیری انسان به شمار می آید. به همین دلیل بسیاری از انتخابها و مسایل زندگی ما از جزیی ترین تا مهم ترین آنها به نگاه های ما بستگی دارد؛  مانند انتخاب خانه، انتخاب همسر و .... در واقع نگاه دروازه ورود تصورات و اندیشه های انسان است .حضرت علی (ع) در این رابطه می فرمایند: العینُ بریدُ القلب: چشم و نگاه نامه رسان قلب است. و همچنین حضرت در روایتی دیگر می فرمایند: چشم ما دیده بان عقل و جاسوس دل است.در بیشتر موارد نخست چیزی را می بینیم و  بعد درباره آن تخیل و فکر می کنیم. پس منشاء گناه نیز وابسته به رابطه ای است که بین نگاه و تخیل وجود دارد و این رابطه، مستقیم و جدا ناپذیرند. توضیح مطلب آن است که انسان به عنوان موجودی لذت جو، دوست دارد از همه حواس خود به نوعی لذت ببرد و بینایی نیز یکی از حواس بسیار مهم است که منشاء بسیاری از لذتهاست .نگاه زمانی لذت بخش تر است که با تمرکز همراه باشد و ذهن را نیز به خدمت گیرد و از این رو  لذت بخش شدن نگاه، در گرو تخیلاتی است که فرد در خود می پردازد. اگر این تخیلات تابع عقل باشند سبب بهره مندی و عزت و رفعت فرد می شوند و چنانچه از شهوت پیروی کنند مقدمه تمام رنجهای روحی و دردهای روانی بعدی و موجب سعادت یا شقاوت می گردند . لذا قدرت تاثیرگذاری این دریچه کوچک، ظریف، دقیق و مجهز که خداوند در وجود انسان قرار داده به صورتی است که انسان را در دو راهی سقوط و صعود قرار می دهد.آنجا که شهوت خیمه زند جای عقل نیست                غوغا بود دو پادشه اندر ولایتیوانگه که شهوت دست به تجاوز دراز کرد                   معلوم شود که عقل ندارد کفایتی


تاريخ درج :  چهارشنبه 13 بهمن 1395  16:53
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :