سوال مطرح شده : وظایف ما نسبت به دیدگانمان چیست؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  وظایف ما نسبت به دیدگانمان چیست؟
توضيحات : 

وظایف ما نسبت به دیدگانمان چیست؟از آنجا که بر اساس آیات الهی انسان در برابر  اعضاء و جوارح  خود مسئول و مورد سوال است (آیه شریفه 36 سوره مبارکه اسراء :به درستی که گوش و چشم و دل، در مقابل آنچه می شنوند و میبینند و می اندیشند، مورد سئوال واقع خواهند شد و انسان باید در مقابل آنها پاسخگو باشد.) و نیز چشم به عنوان یکی از شاهدان در روز قیامت موظف است به آنچه که دیده گواهی دهد (سوره مبارکه فصلت آیه 20: در روز قیامت، گوش و چشمها و پوستهای بدن شما به آنچه در دنیا انجام داده اند گواهی میدهند.) ما نیز نسبت به چشم وظایفی داریم که اگر به آن عمل کنیم حق او را ادا کرده ایم که از اهم می توان به موارد زیر اشاره  نمود:
  1. کنترل چشم در مقابل صحنه های منحرف کننده دل، اندیشه و فکر و پرهیز از حرام و کنترل نگاه( آیات 30 و 31 سوره مبارکه نور: به مومنان بگو چشمهای خود را (از نگاه به نامحرمان) فروگیرند، و عفاف خود را حفظ کنند؛ این برای آنان پاکیزه‌تر است؛ خداوند از آنچه انجام می‌دهید آگاه است! و به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را (از نگاه به نامحرمان) فروگیرند، و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را -جز آن مقدار که نمایان است- آشکار ننمایند و (اطراف) روسری‌های خود را بر سینه خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود)، و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان، یا پدرانشان، یا پدر شوهرانشان، یا پسرانشان، یا پسران همسرانشان، یا برادرانشان، یا پسران برادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان هم‌کیششان، یا بردگانشان [=کنیزانشان‌]، یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند، یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند؛ و هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود (و صدای خلخال که برپا دارند به گوش رسد). و همگی بسوی خدا بازگردید ای مومنان، تا رستگار شوید!)حضرت علی (ع) می فرمایند: کسی که نگاه خود را کنترل نکند و آن را رها سازد، حسرت و اندوهش زیاد می شود. (میزان الحکمه جلد 4 صفحه 3289))

1-نگاه عبادت آمیز: نگاه به قرآن کریم، چهره فرزند، چهره همسر، چهره پدر و مادر، چهره علماء کعبه، مظاهر قدرت خداوند  و ...

2-نگاه عبرت انگیز: تفکر وعبرت گرفتن هنگام رویارویی با حوادث و صحنه های دلخراش و مشاهده آنها که سبب به فکر رفتن انسان می شود تا علت و سبب این مسائل را بیابد. حضرت امیرالمونین (ع) یکی از ویژگی های مومن را نگاه عبرت بین اون می داند که به دنیا و گرفتاری های آن به دیده عبرت آموزی و پند آموزی می نگرد. (انما ینظر المومنین الی الدنیا بعین الاعتبار؛ همانا انسان با ایمان، با دیده عبرت به دنیا می نگرد. نهج البلاغه، کلمات قصار 367) 3-​دانش اندوزی: در روایت آمده است بصیر و دانا کسی است که می شنود و اندیشه میکند، نگاه می کند و آگاهی می یابد و از عبرتها سود و فایده می برد (غرر الحکم صفحه 55 حدیث 481)


تاريخ درج :  چهارشنبه 13 بهمن 1395  17:0
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :