جديدترين سئوالات و پاسخها
 
جديدترين سئوالات و پاسخها
تعداد کل سؤالات موجود : 108
21 - چرا خدا ما را خلق کرد؟    تعداد پاسخ 0
22 - می گویند: در شوش پایتخت ایران دانشگاه بزرگی به نام جندی شاپور بود که سالها دوام داشت تا اینکه در زمان حمله اعراب به ایران از بین رفت! آیا اینگونه است؟    تعداد پاسخ 0
23 - یک کودک معلول جسمی چه گناهی دارد که این‌گونه خلق شده است؟    تعداد پاسخ 0
24 - بر چه اساس نظام علیت باعث بروز و ظهور تفاوت در نظام خلقت می شود ؟    تعداد پاسخ 0
25 - آیا کتاب سوزی توسط اعراب در ایران شایعه است یا واقعه؟    تعداد پاسخ 0
26 - خداوند چگونه با وجود تفاوتها عادل است؟    تعداد پاسخ 0
27 - می گویند: زبان عربی تحمیلی بر ایرانیان است؟    تعداد پاسخ 0
28 - اگر خدا عادل است ریشه این همه تبعیض به چه بر می گردد؟    تعداد پاسخ 0
29 - آیا پذیرش اسلام توسط ایرانیان موهبت است یا فاجعه؟    تعداد پاسخ 0
30 - چرا ایرانیان زرتشتی مسلمانان شدند آیا با زور شمشیر بود یا با میل رغبت خودشان؟    تعداد پاسخ 0
31 - شیعه عدل را چطور تعریف می کند؟    تعداد پاسخ 0
32 - چطور می توان فهمید که خداوند عادل است؟    تعداد پاسخ 0
33 - 10-حجاب در ایران باستان چگونه بود؟    تعداد پاسخ 0
34 - 50-گویند: آنقدر خود را درگیر حجاب می کنیم فایده اش چیست؟    تعداد پاسخ 0
35 - 49-گویند: با همه توضیحات در مورد وجوب حجاب بانوان (از زمان نزول آیه مربوط تاکنون) چرا در بین زنان مسلمان بدحجاب و بی حجاب دیده می شود؟    تعداد پاسخ 0
36 - 48-می گویند: اجبار زنان به داشتن حجاب و محدود ساختن آنان، اهانت به حیثیت انسانی و سلب آزادی آنان است!    تعداد پاسخ 0
37 - 47-گویند بانوان محجبه اُمُل تلقی می شوند و مورد تمسخر قرار می گیرند! آیا با این وضعیت باز هم حجاب لازم است و مانع ترقی و تعالی در دنیای پیشرفته امروز نمی شود؟    تعداد پاسخ 0
38 - 46- در عصر حاضر که مسئله بردگی از میان رفته و تمایز میان زنان آزاد و کنیز وجود ندارد، آیا حکم حجاب منتفی نمی شود؟    تعداد پاسخ 0
39 - 45-گویند در قرآن می فرماید: حجاب برای زنان نیکو ست ولی واجب و اجباری نیست! !    تعداد پاسخ 0
40 - 44-گویند: چرا نباید آرایش کنیم و به خودمان برسیم؟ آیا خوش لباس بودن گناه است؟    تعداد پاسخ 0
1 2 3 4 5 6
  درج سوالات شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :