سوال مطرح شده : چرا مبحث معاد جزء اصول دین است؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  چرا مبحث معاد جزء اصول دین است؟
توضيحات : 

-اعتقاد به معاد نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در زندگی انسان‌ها دارد، یعنی حتی اگر فرضاً کسی به نبوّت اعتقاد نداشته باشد، اعتقاد به معاد در عمل‌کرد او بسیار موثر است لذا در اسلام اعتقاد به معاد فرع اعتقاد به نبوت قرار نگرفته‌ (مانند اقامه نماز)‌‌ بلکه خود به عنوان اصلی اعتقادی تلقی شده است. به کوشش خانم برهانتصحیحح و ویرایش سرکار خانم محمدزاده


تاريخ درج :  دوشنبه 1 خرداد 1396  10:30
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :