سوال مطرح شده : اگر خدا اراده غیر عادلانه ندارد ،توجیه این آیات نظیر" یُضِلُّ اللَّهُ مَنْ یَشَاءُ وَیَهْدِی مَنْ یَشَاءُ " چه می شود ؟
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  اگر خدا اراده غیر عادلانه ندارد ،توجیه این آیات نظیر" یُضِلُّ اللَّهُ مَنْ یَشَاءُ وَیَهْدِی مَنْ یَشَاءُ " چه می شود ؟
توضيحات : 

اینکه چرا برای شما می خواهد برای دیگری نمی خواهد این را عقل می فهمد و دلیلش آن است که کسی که خودش بخواهد و ظرفیت این خواستن را در خود ایجاد کند، خدا هم برایش می خواهد.ما دو نوع هدایت داریم و دو نوع ضلالت .  یک هدایت اولیه داریم که خدا حجت را  با فرستادن عقل و امام بر مردم تمام می کند. کسانی که این هدایت اولیه را می پذیرد، بعد از آن خداوند می فرماید: " زِدْنَاهُمْ هُدًی  "؛ یعنی یک هدایت اضافی به آنها می دهد و هدایت را مختص آنها می کند یا می فرماید:" یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ یَشَاءُ ".  هدایت اولیه عمومی است؛ اما هدایت ثانویه بر مبنای عدل اختصاصی می شود.مطلب مهم اینجاست که ضلالت اولیه را خدا انجام نمی دهد، در اینجا کسی که هدایت اولیه را به اختیار خودش نمی پذیرد و خود را به ضلالت می اندازد به خاطر این ضلالت مستحق ضلالت ثانوی می شود . فرض کنید، معلم سر کلاس درس می دهد ولی شاگرد استفاده ای را که باید بکند نمی کند، معلم احساس می کند این شاگرد را باید از کلاس اخراج کند، همین اخراج کردن باعث محرومیت او می شود، این ضلالت ثانویه است. اولیه اش به وسیله خودش فراهم آمده و این منافاتی در عدل در پاداش ندارد .مرحوم خواجه نصیر در این رابطه می گوید: "اگر دقت کنیم حتی تعداد آیه های هدایت از این قبیل آیه ها خیلی بیشتر است." به کوشش: خانم وثوقیتصحیح: سرکار خانم محمدزاده


تاريخ درج :  جمعه 27 مرداد 1396  6:48
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :