سوال مطرح شده : 9-آیا پوشش و حجاب را اسلام پدید آورده است؟ (آیا حجاب از ابداعات اسلام است؟)
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  9-آیا پوشش و حجاب را اسلام پدید آورده است؟ (آیا حجاب از ابداعات اسلام است؟)
توضيحات : 

آیا پوشش و حجاب را اسلام پدید آورده است؟ (آیا حجاب از ابداعات اسلام است؟)موضوع پوشش و حجاب قبل از اسلام مطرح بوده است و همان طور که ذکر شد یک امر ذاتی است نه اکتسابی، فطری است نه عرضی، زیرا هر چه به عقب بر می گردیم پوشش بعضی از قسمتهای بدن در انسانهای اولیه (آدم و حوا) مطرح بوده است. داستان حضرت آدم و حوا نیز فطری بودن پوشش را اثبات می کند،(1) در تورات آمده است:

"و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر، خوش نما و درختی دلپذیر و دانش افزا است، پس، از میوه اش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد * آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدند که عریان اند، پس برگهای انجیر به هم دوخته، سترها برای خویشتنن ساختند...."بعد ادامه می دهد:

"و آدم، زن خود را حوا نام نهاد، زیرا که او مادر جمیع زندگان است* و خداوند رخت ها برای آدم و زنش از پوست بساخت و ایشان را پوشانید" (2)  طبق این عبارات در تورات آدم و حوا لباسی نداشتند و بعد از خوردن آن میوه فهمیدند که عریان اند که بلافاصله با برگ درختان خود را پوشاندند.........................................................1-سوره اعراف آیه 222- تورات، سفر پیدایش، باب 3، عبارات، 8-6 و 21-20 قرآن بدون نسبت ناروا دادن به همسر حضرت آدم پوشش را برای هر دو چنین بیان می فرماید:"فَاَکَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا یَخْصِفَانِ عَلَیْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّهِ ..."(1) "سرانجام هر دو از آن خوردند (و لباس بهشتیشان فرو ریخت) و عورتشان آشکار گشت و از برگهای (درختان) بهشتی برای پوشاندن خود استفاده کردند... ""فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّیْطَانُ لِیُبْدِیَ لَهُمَا مَا وُورِیَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا..."(2)"سپس شیطان آنها را وسوسه کرد تا آنچه را از اندامشان پنهان بود آشکار سازد ... .""... فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَهَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا یَخْصِفَانِ عَلَیْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّهِ ..."(3) "هنگامی که از آن درخت چشیدند اندامشان (عورتشان) برای آنها آشکار شد و شروع کردند به قرار دادن برگهای (درختان) بهشتی بر یکدیگر تا آنرا بپوشانند ... ."(4) .......................................................1-سوره طه آیه 1212-سوره اعراف آیه 203-سوره اعراف آیه 22 4-در مورد عصمت حضرت آدم و حوا و فریب نخوردن آنان از ابلیس در کتاب شناخت باورهای اعتقادی  آقای نوری و عصمت برگزیدگان دکتر اسدی به طور مفصل بحث شده است. حتی در ملت ها و اولین دولتهای پیشرفته پوشش کامل همچون حجاب برای افراد با شخصیت ضروری بوده است. در ایران و در بین یهود و مللی که از فکر یهود پیروی می کردند، حجاب به مراتب شدیدتر از آنچه اسلام می خواست وجود داشت. در بین این ملتها وجه و کفین (صورت و کف دستها) هم پوشیده می شد. تا آنجا که در بعضی از ملتها سخن از پوشیدن زن و چهره زن نبود، بلکه سخن از پنهان کردن زن بود و این فکر را به صورت یک عادت سفت و سخت درآورده بودند» (1)جرجی زیدان، دانشمند مسیحی در این باره می گوید :اگر مقصود از حجاب، پوشانیدن تن و بدن است، این وضع، قبل از اسلام و حتی پیش از ظهور دین مسیح، معمول بوده است و آثار آن هنوز در خود اروپا باقی مانده است. (2)پس می توان گفت حجاب یک امر ذاتی و فطری است و در همه دوره ها و ادیان الهی مطرح بوده است و از ابداعات اسلام نیست ولی اسلام آن را به صورت خاصی تعریف نموده است؛1- لزوم پوشاندن قسمتی از بدن یعنی عورتین یا شرمگاه می باشد که مرد از مرد، زن از زن، مرد از زن و یا زن از مرد ( در غیر زن و شوهر) باید حتی در مقابل بچه هایی که به سن تشخیص رسیده اند (ممیز) پوشیده شود.2-پوشش، خاص بانوان در مقابل نامحرمان است که به عنوان حجاب مطرح    می شود. .................................................1- حجاب در اسلام، ابوالقاسم اشتهاردی، ص 502-تاریخ تمدن اسلام

تاريخ درج :  پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395  8:40
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :